Leider ist der Eintrag nur auf Rumänisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Candidatul ideal

– Absolvent de studii superioare tehnice in domeniul constructiilor civile si industriale;
– Experienta in domeniul ofertarii/achizitii publice in constructii minim 2 – 5 ani;
– Experienta in intocmirea ofertelor financiare cu ajutorul programelor de devize ;
– Cunoscator al programelor de devize
– Cunostinte de operare pe calculator:Microsoft Office (Word , Excel);
– Abilitati in studierea si intelegerea proiectelor si a planurilor pentru constructii

Descrierea jobului

 1. Raspunde de urmarirea si informarea conducerii cu privire  la aparitia anunturilor  de licitatii in constructii(particular si de stat);
 2. Intocmeste  si raspunde de corectitudinea documentatiei de ofertare la licitatii.Raspunde de corectitudinea incadrarii in articolele de deviz,de preturile introduse in devizul oferta,de cotele de recapitulatie folosite la intocmirea devizului ofertei;
 3. Raspunde de insusirea caietului de sarcini si a fisei de date de participare la licitatie,precum si de respectarea cu strictete a tuturor cerintelor din acestea,atat  ca forma cat si ca fond.In cazul in care ,din motive imputabile acestuia,documentatia de participare la licitatie este respinsa sau considerata inacceptabila sau neconforma,va fi sanctionat cu penalizare la salariu si va raspunde de daunele provocate ca urmare a cheltuielilor efectuate pentru intocmirea documentatiei de licitatie;
 4. Raspunde de incadrarea in termenele de depunere a documentatiei de participare la licitatie;
 5. Intocmeste situatiile de plata lunar,in baza realizarilor lunare din teren verificate de acesta;
 6. Urmareste corespondenta situatiilor din teren,cu devizul oferta de la licitatie,fiind responsabil cu sesizarea beneficiarului si a proiectantului cu privire la necesitatea executiei in teren a unor lucrari suplimentare.Tin legatura cu beneficiarul si proiectantul pentru intocmirea dispozitiilor de santier inainte de executia acestora in teren,astfel incat sa nu fie perturbat ritmul executiei.Pentru aceasta pastreaza si calculeaza permanent cu sefii de santier;
 7. Raspunde de intocmirea si semnarea situatiilor de plata catre beneficiar;
 8. In cazul in care nu intocmeste si aporba situatiile de plata lunar la beneficiar,societatea fiind in imposibilitatea incasarii acestora in termen,raspunde disciplinar si material prin retineri din salariu sau desfacerea contractului individual de munca.In cazul in care se constata ca in teren au fost executate lucrari fara dispozitie de santier , iar acestea nu pot fi incasate,raspunde material si disciplinar impreuna cu seful de santier;
 9. Urmareste si verifica intocmirea documentatiei pentru cartea constructiei colaborand cu sefii de santier la intocmirea acesteia(procese-verbale de lucrari ascunse,de lucrari calitative,certificate de calitate la materiale,condica de betoane,faze determinante,etc.).La receptia lucrarii raspunde de indosarierea,completarea  cu documentatiile necesare si predarea cartii tehnice a lucrarii catre beneficiar;
 10. Urmareste programul de control al lucrarii si are grija de convocarea fazelor determinante catre I.S.C. inainte de depasirea acestor faze de lucru in santier,pastrand legatura permanent cu seful de santier;
 11. Sa fie la curent si sa studieze in permanenta legislatia in vigoare cu privire la intocmirea documentatiei pentru ofertare si a situatiilor de plata;
 12. Sa studieze si sa fie la curent cu toate modificarile in ceea ce priveste legislatia in constructii cu privire la:indicatoarele de norme de deviz,regulament aplicabil in constructii (receptie,decontari,calitate),ora de manopera ,actualizari de preturi,etc. ;
 13. La inceperea unei lucrari noi,are obligatia de a pregati un exemplar din documentatie (planse,liste de cantitati,memorii,program de control)si predarea acesteia sefului de santier.Pregateste si instruieste seful de santier cu privire la completarea acestora”Registrul de santier”,in care seful de santier este obligat sa completeze zilnic evenimentele sau problemele impotante aparute in ziua respectiva(ploaie,zapada,temperaturi scazute,probleme de executie ,de disciplina,de aprovizionare a santierului cu materiale,vizite in santier, etc).Seful  de santier este instruit de asemenea sa completeze registrul de santier cu fiecare lucrare aparuta suplimentar fata de proiect sau cu diverse probleme tehnice ale executiei,iar la venirea in santier a dirigintelui de santier sau a proiectantului,o aduce la cunostinta acestora prin semnatura dumnealor;
 14. Pregateste si instruieste seful de santier cu privire la intocmirea si semnarea de catre beneficiar a documentelor de la cartea constructiei in timp real,pe masura ce se executa lucrarile;
 15. Are obligatia sa verifice seful de santier daca duce la indeplinire sarcinile de mai sus;
 16. Sa fie bun organizator in cadrul departamentului;