·         Oraș de lucru:  Craiova
·         Nivel de carieră: minim 3 ani de experiență
·         Nivel de studii:  Absolvent al unei Facultăți de Construcții

Candidatul ideal

 • Studii de specialitate in domeniul constructiilor civile;
 • Spirit organizatoric, intreprinzator, abilitati de coordonare si conducere, inclinatie pentru lucru in echipa.

Descrierea jobului

 • Intocmeste grafice lunare, saptamanale de excutie, forta de munca, utilaje si materialele necesare desfasurarii activitatii in conditii optime.
 • Se incadreaza in termenele de executie impuse prin grafice lunare stabilite prin contract cu beneficiarul, raspunde direct de nerespectarea termenelor si necomunicarea clauzelor de intarziere a lucrarilor din momentul aparitiei acestora.
 • Urmareste incadrarea in consumurile de materiale, utilaje si transport impuse in grafice.
 • Urmareste realizarea zilnica, saptamanala, lunara a sarcinilor impuse de grafic.
 • Executa pontajul muncitorilor zilnic, la inceputul si la sfarsitul programului, pontand numai orele efectiv lucrate, raspunzand de realitatea consemnarilor.
 • Asigura descarcarea si depozitarea in bune conditii a materialelor, utilajelor si obiectelor de inventar primite in santier; raspunde de raspandirea, utilizarea, intretinerea si preadarea acestora inapoi la magazie ( cazul utilajelor si al altor obiecte de inventar).
 • Tine evidenta pe muncitori a tuturor obiectelor de inventar si a sculelor primite, raspunde de acestea, propune imputatii in cazul distrugerii, sustragerii, sau intertinerii necorespunzatoare a acestora de catre muncitori. Nici un muncitor nu are dreptul sa paraseasca santierul fara sa predea aceste obiecte.
 • Executa instructajul de protectie a muncii la locul de munca la angajare, zilnic si periodic sau ori de cate ori procesul tehnologic impune acest lucru.
 • Ditribuie ( la inceputul programului) sarcinile pentru fiecare muncitor in parte, astefel in cat sa aiba acopetite cele 8-10ore de lucru efectiv zilnic, conform graficelor.
 • Urmareste activitatea fiecaruia in timpul zilei, ii controleaza ai ii indruma oferindu-le solutiile tehnice de care au stricta nevoie.
 • Participa efectiv la trasare, stabilire trasee, cabluri, conducte, fara abatere de la proiect.
 • Anunta compartimentul tehnic cu privire la aparitia lucrarilor suplimentare cu cel mult 30 de zile inainte de a ajunge in faza de executie a acestora, in vederea intocmirii de catre beneficiar si in timp util a documentatiei si aprobarea dispozitiilor ce se impun. Respecta intocmai tehnologiile de executie primite si nu executa nimic in plus fara dispozitie de santier emisa de beneficiar si avizata de responsabilul tehnic cu excutia al S.C. NOVARA T IMPEX S.R.L.
 • Tine zilnic evidenta materialelor primite in santier si semneaza bonurile de consum, respectand fisa limita pentru materiale si utilaje. Valoarea materialelor care constituie depasiri fata de fisa limita va fi suportata de catre conducatorul punctului de lucru.
 • Intocmeste procesele-verbale de lucrari ascunse si anunta departamentul pentru Asigurarea Calitatii pentru convocarea Comisiei care verifica lucrarea ce devine ascunsa si faza determinanta. Nu va trece la operatiile urmatoare daca nu este verificata faza anterioara sau determinate impusa de proiectant.
 • Intocmeste pontajele muncitorilor in fiecare luna. Raspunde de realitatea consemnarilor efectuate.
 • Intocmeste rapoarte de lucru bilunare pentru fiecare salariat (privind norma de lucru realizata) repartizat la punctul de lucru respectiv, pe care la fiecare 15 respectiv 30 ale lunii in curs le prezinta Conducerii societatii.